HVNL: "Bootvluchtelingen redden vanuit de huiskamer"

“Duizenden vluchtelingen proberen dagelijks vanuit Noord-Afrika de oversteek te maken naar Europa, in gammele en overvolle bootjes. Als ze in de problemen komen, kunnen ze bellen met de hulplijn van de internationale groep ‘Watch the Med(iterranean)’. Grote kans dat ze dan Nederlandse vrijwilligers aan de lijn krijgen, bijvoorbeeld Joyce en Teun.”

External Link: HVNL: "Bootvluchtelingen redden vanuit de huiskamer"