Η ΑΥΓΗ: "το παρατηρητήριο που σώζει ζωές στη Μεσόγειο"

“Με την τεκμηρίωση που παράγει, το WatchTheMed στοχεύει να στηρίξει τη δουλειά των οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μεταναστών, να ενημερώνει τους μετανάστες για τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους στη θάλασσα, να πιέζει τις αρχές να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στη θάλασσα, να υποστηρίζει τις τρέχουσες καμπάνιες των συγγενών των θυμάτων και των αγνοουμένων, και να στηρίζει τις νομικές διαδικασίες ενάντια σε αυτούς που παραβίασαν τα δικαιώματα των μεταναστών.”

External Link: Η ΑΥΓΗ: "το παρατηρητήριο που σώζει ζωές στη Μεσόγειο"