Sudan'daki tüm insanlara dayanışma! Sudan’da savaşa son!

Credit: Petition: ‘Urgent Call to the European Union, European civil society and policy-makers’

Sudan’da çatışmalar devam ederken, birçok insan evlerini, mülklerini ve şehirlerini terk ederek başka ülkelere kaçtı. Durum, Sudan’daki çatışmalardan ve diğer ülkelerden gelen zulüm, baskı ve zorunlu askerlik hizmetinden kaçan denizdeki insanların sayısını artıracak.

Avrupa Birliği ülkelerini bu çatışmalardan kaçan insanların yanında olmaya, hareket özgürlüğüne izin vermeye ve denizde tehlikede olanların daha güvenli bir yere ulaşmalarına yardımcı olmaya çağırıyoruz.

Sudan’ın militarizasyonunu körükleyen AB, bu ölümcül ve yıkıcı çatışmanın suç ortağıdır. Afrika için AB Acil Durum Güven Fonu (EUTF), sınır vahşetinin “kirli işini” Afrika ülkelerine yaptırmayı amaçlayan bir sınır dışsallaştırma ve güvenlikleştirme projesi olan Hartum Sürecine yüz milyonlarca Euro katkıda bulundu. Bu para büyük ölçüde, Sudan hükümeti içinde artık savaşan taraflardan biri olan RSF’ye verilen bir görev olan sınır kontrolüne gitti.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a, kıyılarına tekneyle gelen sığınmacıları kriminalize etmeyi bırakmaya ve onları sınır dışı etmeye veya kaçtıkları yere geri göndermeye yardımcı olan yasaları kaldırmaya çağırıyoruz. 

Aşağıdaki dilekçeyi imzalayan Avrupa’daki Sudan diasporasının üyeleriyle birlikte:
“Avrupa Birliğine,, Avrupalı milletvekillerine ve Kızıl Haç dahil Avrupa sivil toplumuna Sudan’daki savaşa destek veren tüm boşluklarını kapatmaya ve çatışmaya bir an önce son verilmesi için tüm güçlerini vermeye çağırıyoruz. İnsani koridorların ve savaş bölgeleri içinde ve dışında güvenli yolların derhal oluşturulması da dahil olmak üzere Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması için çağrı yapıyoruz.”

Dilekçenin tamamını okuyun: ‘Avrupa Birliği’ne, Avrupa sivil toplumuna ve politika yapıcılara Acil Çağrı

İmzacılar:
    
– Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi (We Want to Live Together Initiative)
– Border Violence Monitoring Network
– Brighton Migrant Solidarity
– Captain Support Network
– Feminist Autonomous Centre for Research
– Global Women Against Deportations
– HDK (Peoples’ Democratic Congress) Migration and Refugees Assembly
– HDP (Peoples’ Democratic Party) Migrants and Refugees Commission
– Iuventa Crew
– Legal Centre Lesvos
– Louise Michel
– Maldusa
– Mediterranea Saving Humans
– Migrant Solidarity Network (Switzerland)
– Migration and Refugees Assembly
– Ragazzi Baye Fall – Palermo 
– Refugee Legal Support
– Refugees in Libya
– Sea Watch 
– Sussex Refugee and Migrant Self Support Group
– Swiss Democratic Lawyers
– Watch the Med – Alarm Phone