Om

Watch The Med Alarm Telefon blev startet I oktober 2014 af flere aktivistnetværk og medlemmer af civile samfund  I Europa og Nordafrika. Projektet startede en selv-organiseret hotline for flygtninge, der kommer I havsnød I Middelhavet.

Projektet tilbyder de berørte bådflygtninge en anden mulighed for at gøre opmærksom på deres SOS. Alarm Telefonen dokumenterer og mobiliserer mens situationen står på. På denne måde lægges der pres på myndighederne for at få dem til at igangsætte redningsaktionen når dette er muligt og ligeledes bygges en modstand op mod “push-backs” og andre krænkelser af flygtninges menneskerettigheder på havet.

Således er Alarm Telefonen ikke et redningsnummer men et alarmnummer til at støtte redningsaktioner.

Af denne grund er de ansvarlige kystvagter blevet informerede omkring opstarten af dette projekt. Kritikken af det dødelige grænseregime rettes først og fremmest mod de politisk ansvarlige aktører fra EU. Hvis ikke kystvagten agerer med det samme, prøver vi på den ene side at gennemtvinge redningsaktionen ved hjælp af poitisk pres. På den anden side prøver vi at alarmere cargoskibe og kommercielle skibe tæt på den båd, som er I havsnød.

Alarm Telefonnummeret vil primært blive spredt gennem direkte kontakter til migranter og flygtningegrupper I de vigtige transitlande I Nordafrika og Tyrkiet. Vi uddeler også foldere for at informere omkring risici ved at krydse Middelhavet. Udover information om, hvordan man kan minimere disse risici, udleverer vi også  Alarm Telefonnummeret.

Dette projekt er aktivt involveret I alle tre regioner, hvor migranter og flygtninge prøver at nå de Europæiske kyster.

  • Det Ægæiske hav (mellem Grækenland og Tyrkiet)
  • Det centrale Middelhav (mellem Libyen / Tunesien og Italien)
  • Det vestlige Middelhav (mellem Marokko og Spanien.

Hvem er vi:

Alarm Telefonen bliver drevet af frivillige, hvoraf de fleste gennem mange år har været aktive ved Europas ydre grænser I netværk som Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, Borderline Europe, No Borders Morocco eller Watch the Med.

Aktivisterne I projektet har base I Tunis, Palermo, Melilla, Tanger, Cadiz, Marseille, Strasbourg, London, Wien, Bern, Berlin og mange andre byer. De er organiserede I lokale grupper, der laver research og / eller kampagner I de tre nævnte regioner. Nogle af medlemmerne har selv erfaring med at krydse havet.

Gruppemedlemmerne træner med håndbøger, som  bygger på erfaringer fra folk, der gennem flere år har som har været kontaktperson for bådflygtninge. De bruger online kort og trækker på viden fra overvågningsprojektet Watch the Med, som har undersøgt sager, hvor folk er omkommet samt ikke-gennemførte redningsaktioner I Middelhavet siden 2011.

Projektet er støttet af et bredt udsnit af medlemmer af civilsamfund på begge sider af Middelhavet, som har underskrevet vores udspil. Blandt dem er der mange kendte intellektuelle og journalister, overlevende efter skibsbrudstragedier, så vel som pårørende til de, der er forsvundet på deres rejse mod Europa. Projektet bygger på selvorganisering af migranter, som selv har oplevet de dødbringende grænser samt forargede borgere, som finder den nuværende situation uacceptabel.

Vores mål:

På kort sigt fokuserer projektet på redningsaktioner og forebyggelse af mennesketerrighedskrænkelser. Samtidig ved vi, at flygtninges og migranters død på havet  kunne høre fortiden til, hvis grænse- og visaregimerne blev opløst. Det er et faktum at uden en radikal ændring, vil de seneste tragedier blive fulgt af mange flere mistede liv I fremtiden.

Projektet reagerer omgående på udviklinger I fx. “the ten-points-action-plan” fremsat d. 20. april 2015 af EU’s  Joint Foreign and Home Affairs Council. Eller på EU’s styrkelse af Frontex’ Triton-mission med kampagner.

De sidste 20 års historie I Middelhavet viser at yderligere militarisering af migranters veje kun leder til endnu flere dødsfald. Hver gang en vej til Europa er blevet blokeret af overvågningsteknologier og øget politiindsats har det ikke stoppet migranter I at nå frem til Europa. De er blot blevet tvunget til at tage længere og mere farefulde veje.

Internationale organisationer såvel som politikere fra alle sider af det politiske spektrum har udpeget menneskesmuglere som den primære årsag til dødsfald I Middelhavet. Menneskesmuglere er et resultat af grænseregimer, der forhindrer flygtninge og migranter i lovlig indrejse, og som I stedet tvinger dem til hemmelige, omkostningsfulde og farlige rejser. Menneskesmugling kunne være historie I løbet af ingen tid, hvis de, som nu dør på havet, I stedet kunne komme til Europa på lovlig vis. Det visa regime som forhindrer dem I dette blev introduceret for 25 år siden.

Overordnet går dette projekt ud på at gøre Middelhavet til et sted med gensidig solidatitet og med åbne grænser for alle mennesker.

Et initiativ af: Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, borderline-europe, No Borders Morocco, Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, Voix des Migrants.

// include wp-footer wg cookies