Hvordan Fungerer Alarmtelefonen

Den første video forklarer vores muligheder of begrænsninger til migranter. Den forklarer også, hvordan det er muligt at forberede sin rejse over Middelhavet bedre, og forebygge farlige situationer.

 

Den anden video beskriver det daglige arbejde, den tekniske del af projektet samt projektets politiske mål på baggrund af grænsekrydsningerne mellem Tyrkiet og Grækenland.

Watch the Med Logo

Support the Hotline


Vores primære arbejdssprog er engelsk, så vores engelske version af hjemmesiden er den mest opdaterede. Dog vil vi også løbende arbejde på at opdatere hjemmesiden på andre sprog.
// include wp-footer wg cookies
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
598