FAQ

10 spørgsmål til Watch the Med Alarm Telefon-projektet.

1. Hvad kan projektet gøre, når det ikke selv kan organisere redningsoperationer?

Alarm Telefonen tilbyder berørte bådflygtninge en anden mulighed for at få deres SOS hørt. Alarmen dokumenterer og mobiliserer mens havsnøden står på. På denne måde lægges der pres på for at få en redningsoperation iværksat, når dette er muligt, eller dokumentere når „push-backs“ af migranter og flygtninge finder sted.

2. Hvad vil der rent praktisk blive gjort hvis ikke kystvagterne påbegynder en redningsaktion på trods af en SOS og henvendelse fra Alarm Telefonen?

Hvis ikke kystvagten reagerer omgående, vil vi på den ene side prøve at gennemtvinge redningsaktionen gennem politisk pres. På den anden side, vil vi prøve at alarmere cargoskibe og tankere, som befinder sig tæt på båden I havsnød.

3. Hvilke erfaringer bygger dette projekt på, og hvilke ressourcer har det til rådighed?

Team-medlemmerne gennemgår håndbøger, som inddrager erfaring fra folk, som gennem flere år har været kontaktperson for bådflygtninge. De bruger online kort og bygger videre på erfaring fra overvågningsprojektet „Watch the Med“, som har undersøgt de sager, der involverer dødsfald, samt hjælp der aldrig nåede frem I Middelhavet siden 2011.

4. I hvilke områder af Middlehavet er projektet aktivt involveret?

Projektet er aktivt involveret I alle tre områder, hvor migranter og flygtninge forsøger at krydse til Europæiske lande:

  • Ægæerhavet (mellem Grækenland og Tyrkiet),
  • det Centrale Middelhav (mellem Libyen / Tunesien og Italien)
  • og I det Vestlige Middelhav (mellem Marokko og Spanien).

Selv om situationen I de respektive områder er forskellig, brydes menneskerettighederne gang på gang I dem alle, når folk bliver overladt til at drukne, eller når de skubbes tilbage til de lande, de forsøgte at flygte fra.

5. Hvem leder projektet, hvem driver hotlinen og hvordan finansieres projektet?

Alarm Telefonen drives af frivillige, hvoraf de fleste har været aktive ved Europas ydre grænser gennem mange år I netværk som Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, Borderline Europe, No Borders Morocco eller Watch the Med. De arbejder I lokale grupper, de efterforsker hændelser og de gennemfører kampagner I de tre nævnte regioner. De aktivister, som er involverede I projektet, er bosatte i Tunis, Palermo, Melilla, Tanger, Cadiz, Marseille, Strasbourg, London, Wien, Bern, Berlin og mange andre byer. Nogle af medlemmerne har selv personlige erfaringer fra tidligere med at krydse grænserne over havet. Projektet finansieres gennem donationer.

6. Hvem bakker op om projektet?

Projektet støttes bredt af det civile samfund på begge sider af Middelhavet. Blandt dem er der kendte intellektuelle og journalister, overlevende fra skibsbrudstragedier, såvel som pårørende til de, der forsvandt på deres rejse mod Europa. Projektet støttes af selvorganiserede migranter, der selv har oplevet de dødbringende grænser og af civilsamfund, der finder den nuværende situation uacceptabel.

7. Hvordan vil Alarm Telefonnummeret blive spredt?

Alarm Telefonnummeret vil primært blive spredt gennem dirkete kontakt til flygtninge og migranters I de hovedtransitlandene I Nordafrika og Tyrkiet. Snart vil foldere omkring risici ved at krydse Middelhavet blive uddelt der. Udover råd til hvordan man kan reducere risici, vil Alarm Telefonnummeret også blive udleveret.

8. Hvordan er forholdet til kystvagterne og de ansvarlige myndigheder?

Projektet fokuserer på redning af bådflygtninge og på deres rettighedder og beskyttelse. Med dette formål søger vi at samarbejde med kystvagterne og d. 10.10.2012 blev de informeret om lancheringen af vores projekt. Kritikken af dette dødbringende grænseregime er først og fremmest rettet mod de politisk ansvarlige I EU.

9. Hvordan anskuer projektet de såkaldte menneskesmuglere?

Menneskesmuglere eksisterer kun I kraft af grænseregimerne og så længe disse opretholdes og forhindrer, at flygtninge og migranter på lovlig vis rejser, hvorfor de I stedet tvinges til at tage dyre og farefulde ruter.

10. Hvad er målene med projektet på kort og lang sigt?

På kort sigt fokuserer projektet på redningsaktioner og på at forebygge krænkelser af menneskerettighederne. Migranter og flygtninges død på havet kunne høre fortiden til, hvis grænse- og visaregimerne opløstes. Derfor stiler projektet efter at oprette et Middelhavsområde med gensidig solidaritet og med åbne grænser for alle mennesker.

Material

// include wp-footer wg cookies