Skub Frontex tilbage!

Skub Frontex tilbage!

imod en ny diskriminerende „laden-i-stikken-politik“ til søs.

I et brev af. 9. december 2014, bad Klaus Rösler, direktør for Frontex’ Operationelle afdeling,  det Italienske indenrigs­mini­ste­rium, om at flåden og kystvagten stoppede den nuværende praksis med at redde bådflygtninge I havsnød. Efter afslutningen af den italienske flådes operation „Mare Nostrum“, som reddede mere end 120.000 menneskeliv, og efter indledningen af Frontex’ operation „Triton“, har Rösler kritiseret myndighederne I Rom for at sende fartøjer til områder udenfor Tritons operationsområde med henblik på at komme skibe I havsnød til undsætning.Dette „stemmer ikke overens med operationsplanen“ og det er ikke nødvendigt at reagere på alle SOS-kald, fortsatte Rösler. Som en af Frontex’ direktører påpeger han, at ansvaret ligger hos Libyens kystvagts, der, som bekendt, ikke har eksisteret I mange måneder på grund af krigslignende konfliker.Med andre ord: Klaus Rösler har entydigt fra sin topposition I den europæiske grænsemyndighed appeleret til,  at man lade flygtninge og migranter dø, når de er I havsnød.
Frontex blev grundlagt for præcis 10 år siden. Allerede siden dens første operationer på havet i 2006, har denne institution stået for en aggressiv afskrækkelsespolitik. For at polere dens blakkede ry, har Frontex I de seneste år påstået at overholde flygtningekonventioner, menneskerettigheder og søloven. Dette viser sig nu igen kun at være kosmetiske tiltag, et uærligt billede af en institution, der siden 2005 har været den drivende kraft for europas grænsestyre. Udover deres operationer ved sø- og landegrænser, spiller Frontex en betydelig rolle I træning og levering af udstyr til grænsepoliti , i eksternalisering af grænser gennem samarbejde med tredjelande, i oprettelsen af og deltagelse I overvågningssystemet EUROSUR, i grænsekontrolsoperationen Mos Maiorum samt brutalt udførte charterdeportationer. På trods af den nuværende krisetilstand I det Centrale Middelhav, vil Frontex have indført at de 25 skibe og 9 fly, der operer gennem Triton, kun skal udføre redningsaktioner  i maksimalt 30 mil fra den italiensk kyst.
Det klare mål for Triton er at reducere antallet af migranter, der ankommer til den europæiske kyst samt at afskrække bådflygtninge. Gennem de seneste måneder har WatchTheMeds nyligt lancerede alarm telefon bidraget til at redde flere af de både som befandt sig I netop den zone, som Frontex ikke ønsker at supportere. Hotline-grupperne har været I kontakt med bådflygtninge, som ikke længere ville være I live, hvis Frontex’ politik om at lade dem drukne var blevet indført. Der er behov for en stærk reaktion fra detcivile samfund og alle sociale bevægelser. Lad os stoppe denne  inhumane politik, og lad os forsvare flygtninge og migranters rettigheder.
Derudover er det en hån, at Frontex I januar 2015 beskyldte menneskesmuglere for en „hidtil ukendt ondskab“ efter flere besætningsmedlemmer på de såkaldte „spøgelsesskibe“ forlod skiblene for at undgå kriminalisering. Der er uden tvivl skrupelløse folk, som profitterer på den lukrative forretning, det er at hjælpe folk med at flygte over Middelhavet. Dog står det klart, at forretningen med illegal indrejse og de tusindvis af dødsfald på havet er et resultat af EU’s grænseregime. Begge dele kunne være et overstået kapitel I morgen, hvis flygtninge og migranter I stedet kunne købe færge- og flybiletter og rejse sikkert og billigt som turister.
Så længe bevægelsesfriheden ikke gælder alle, kan disse dødsfald på havet kun undgås, hvis alle mennesker I havsnød hurtigt bliver reddet – også ud for den Libyske kyst. Vi kræver en øjeblikkelig tilbagekaldelse af Frontex’ dødbringende order. Vi stræber efter et Euro-mediteransk rum, som ikke er kendetegnet ved et dødbringende grænsestyre men af solidaritet og retten til beskyttelse og bevægelsesfrihed.

Føste underskrifter:

Networks Afrique-Europe-Interact, Borderline Europe, Welcome to Europe, FFM, Berlin; All Included, Amsterdam, Flüchtlingsrat (Refugee Council) Hamburg, Stiftung (foundation) :do

Our main working language is English, so the English version of the website will be the one most up-to-date. However, we will also continuously work on updating the website in all the other languages.

Our Sister Organisation

Watch the Med Logo
// include wp-footer wg cookies